Zpravodaj - příloha III/2013

Zlepšení školství a odpovědnosti ve Francii: malé změny, velká očekávání 

Zp1308pIIIa.pdf Zp1308pIIIa.pdf (100,56 KBFrancouzský vzdělávací systém byl nedávno modernizován a pokouší se opustit model jednotné školy (collège unique) založený na rozšíření přístupu k sekundárnímu vzdělávání žákům z dělnické třídy předáváním a přizpůsobením všeobecných znalostí. To byla hlavní linie všech předcházejících vlád. Dnes se věci mění. Špatné výsledky francouzských žáků v šetření PISA potvrzují selhání žáků při zvládání základních způsobilostí, zvláště ve čtení. Počet nekvalifikovaných mladých lidí předčasně opouštějících školu se v systému, který udržuje vysoké a elitářské standardy znehodnocující výsledky žáků z imigrantského prostředí, zvyšuje. Francouzský školský systém jako instituce je v krizi, protože už není uznáván pro své ekonomické a sociální funkce – nezaměstnanost mládeže se zvyšuje a předávané znalosti a způsob vyučování ve třídě není přizpůsoben kultuře mladých lidí, nevyhovuje dokonce ani nadaným žákům.