VÝUKA V ZAHRADĚ NAPŘÍČ PŘEDMĚTY – ON-LINE SEMINÁŘ 21. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Ing. Martina Kříže o motivaci učitelů pro výuku v terénu, v přírodě, kdy nemusí být kladen důraz jen na „frontální“ výklad, ale i výměnu zkušeností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Program:

V rámci setkání se podíváme na to, jak učit v zahradě (nebo třeba i parku za školou) nejrůznější předměty. Připraveny budou prezentace pro matematiku, češtinu, zeměpis i dějepis, samozřejmě přírodopis, ale i cizí jazyky nebo fyziku

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. i 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a věnovat se budeme těm předmětům, které budou chtít sami účastníci školení (viz podrobnosti v programu).
Setkání je zdarma.

Lektor:

Ing. Martin Křížvedoucí ekocentra, Ekocentrum Chaloupky Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky. Samozřejmostí služeb centra je školení pro celý učitelský sbor na míru konkrétní školní zahrady, nabídka adekvátní literatury apod.