Výroční zpráva NÚV za rok 2015

Co jsme stihli v loňském roce

Ve výroční zprávě za rok 2015 se můžete dočíst o tom, jak se NÚV zapojil především do těchto témat:

  • ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
  • ROZVOJ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
  • PŘÍMÁ PODPORA ŠKOL DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PODPORA PROCESŮ UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
  • VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE
  • KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
  • ŠKOLNÍ A ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, DIAGNOSTICKÉ A INTERVENČNÍ NÁSTROJE
  • ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
  • MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A EVROPSKÉ AKTIVITY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

VZ_NUV_2015.pdf Výroční zpráva NÚV 2015 (3,45 MB)