Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času: webinář dnes ve 21.00 na RVP.CZ

Lektor  Milan Hes nejen o roli  dějepisných exkurzí na místech paměti

Didaktik dějepisu Mgr. Milan Hes, Ph.D. představí ve svém příspěvku práci s metodickou příručkou Václavské náměstí v perspektivách (Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí). Lektor bude klást důraz na analytickou práci se školním historickým pramenem.


Setkání je zdarma a je určeno nejen učitelům a poradenským pracovníkům na základních, ale i středních školách.

Vstup do on-line místnosti začíná 15 minut před začátkem zde


Stručný obsah:

  • Informace o Multikulturním centru Praha jako realizátorovi edukačního materiálu 
  • Zamyšlení nad místy paměti 
  • Role dějepisných exkurzí na místech paměti
  • Analytická práce s pracovními listy
  • Doporučené zdroje k didaktickému zvládnutí míst paměti
  • Diskuse
Setkání je určeno zejména vyučujícím dějepisu, výchovy k občanství, společenských věd, zeměpisu a českého jazyka.
Autory představovaného edukačního textu jsou Mgr. Milan Hes, Ph.D. a Mgr. Tereza Rejšková. Metodická příručka je jedním z výstupů projektu Praha sdílená a rozdělená. Cílem projektu i metodické příručky je pomocí symbolického významu místa utvářet živoucí vztah k minulosti tak, aby se stala zdrojem historického poučení a kritické interpretace vlastních dějin. Projekt je realizován Multikulturním centrem Praha.

Mgr. Milan Hes, Ph.D., didaktik dějepisu, historik, spisovatel a publicista.