Webinář Projektová rizika a jak na ně reagovat - dnes ve 20.00 na rvp.cz

S lektorem Jiřím Skalickým o řízení rizik projektů

Řízení rizik je důležitou oblastí projektového managementu každého projektu. Cílem semináře, který se uskuteční ve středu 14. října 2015 od 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ, je  seznámení se s metodiku řízení rizik.

On-lne setkání obsahuje následující dílčí témata:

  • Vysvětlení základních pojmů vztahující se k řízení rizik – událost, nejistota, pravděpodobnost, riziko, černá labuť.
  • Postup při řízení projektových rizik – identifikace a hodnocení rizik, reakce na rizikové události, monitorování rizik.
  • Postprojektové hodnocení rizik a některé závěry z výše uvedeného projektu

Setkání je určeno pracovníkům škol a školských zařízení, primárně vedoucím pracovníkům škol, kteří se mohou zapojit do projektového týmu jako vedoucí projektu nebo členové týmu; ale i kdyži stojí mimo projektový tým, tak stejně navenek nesou odpovědnost za projekt a měli by znát principy řízení projektů. Setkání je tedy určeno všem, kteří se zúčastní projektu, ať již jako realizátoři řízení rizik nebo ti, kteří jejich práci a výstupy kontrolují.


Setkání je zdarma. Vstup do on-line místnosti je zde 15 minut před začátkem webináře.


Doc. Ing. Jiri SKALICKÝ CSc. - absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.  Od roku 1995 se zabývá managementem projektů na Západočeské univerzitě na Fakultě ekonomické. Dnes je externím pracovníkem. Zúčastnil se práce na několika projektech, ze vzdělávacích projektů lze jmenovat projekt Projektový manažer 250+ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vedla plzeňská kancelář NIDV (2009 ­ 2012) a projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství z programu Omega Technologické agentury České republiky (2012 ­ 2013), který byl realizován na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni.