Jak na rozvoj podnikavosti ve škole – webinář 6. března v 17.00 na RVP.CZ

Záznam akce, která byla součástí Týdne otevřeného vzdělávání.

Podnikatelské kompetence jsou dnes (nejen) v Evropě chápány jako jedny z nejdůležitějších pro život a s rozmachem Průmyslu 4.0 se tento směr bude ještě prohlubovat. Téma výchovy k podnikavosti nabývá v poslední době na vážnosti i v ČR, což se ukazuje např. v případě akčních plánů rozvoje vzdělávání krajů, obcí a škol, kam se dostala jako jedna z povinných oblastí. Pojďme si shrnout, co se pod tématem podnikavost skrývá, jaké projekty se jí aktuálně věnují a jak je možné s podnikavostí pracovat na základní či střední škole. 

PODÍVAT SE NA ZÁZNAM WEBINÁŘE MŮŽETE ZDE:

Obsah webináře:

  • Co je výchova k podnikavosti (VkP) – shrnutí
  • Projekty NÚV, které se zaměřují na podnikavost
  • Podnikavost a akční plánování – co plánují v této oblasti kraje a školy
  • Praktické zkušenosti s VkP na základní/střední škole 
  • Diskuse

Hosté:

Kateřina Lichtenberková – garantka intervence Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v projektu P-KAP
Lukáš Hula – odborný garant NÚV, vedoucí Centra fiktivních firem

Akce byla součástí Týdne otevřeného vzdělávání, který začíná v pondělí 5. března 2018. Jeho cílem je zdůraznit význam sdílení studijních materiálů, vzdělávacíh kurzů a služeb nebo zkušeností. Otevřené vzdělávání tak přináší stejné možnosti, vědomosti, znalosti a dovednosti všem, kdo mají chuť se učit a poznávat.