Edusíť – P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata krajského akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

Edusíť se postupně rozrůstá

Spoustili jsme moderní nástroj, online metodické sítě odborníků ve všech 14 krajích republiky pokrývající všechny tematické obsahové oblasti akčního plánování (oblasti intervence) i oblast řízení a plánování. Tito odborníci Edusítě se zaměřují  především na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání a na regionální vzdělávací politiku. Registrované odborníky je možné jednoduše, okamžitě kontaktovat prostřednictvím odkazu na konkrétní profil na profesní síti LinkedIn (LIn).

V květnu se uskutečnila po krajích první online setkání zájemců o členství v metodické síti s vedením projektu a odbornými garanty v krajích, další setkání proběhla v červnu a červenci a aktuálně probíhají další online setkávání zaměřená na dění a další směřování  jednotlivých tematických oblastí v rámci LIn oborových skupin. Přestože samotný projekt P-KAP v prosinci 2021 končí, odborné metodické tematické skupiny pokračují dál a katalog odborníků Edusíť, jehož provozovatelem je Národní pedagogický institut, nejen že zůstává stále k dispozici všem, kteří potřebují získat odborníky pro své další projekty a plány, ale bude se rozrůstat o další oblasti. 

Máte zájem o některé z témat? Připojte se!

Zajímá vás téma, ale ještě nemáte profil na LinkedIn? Můžete oslovit správce skupin - pracovníky projektu P-KAP e-mailem (viz níže v tabulce termínů setkání). Formát adresy: jmeno.prijmeni@npi_cz

Zajímá vás, co nového se děje v jednotlivých tematických oblastech akčního plánování – akce, vzdělávání, inspirativní zkušenosti tuzemské i zahraniční? Kam oblast směřuje a jakými tématy či problémy žije? Chcete se zapojit do diskuse s dalšími zájemci o „své“ oborové téma? Nebo se chcete také stát registrovaným odborníkem, který může nabídnout své know-how?

Zapojte se do některé z LIn skupin – stačí mít vlastní LIn profil a kontaktovat správce příslušné oborové skupiny – pracovníka projektu P-KAP.

Podrobnosti k Edusíti ZDE.

Nevíte, jak si založit profil na LinkedInu? Kontaktuje garanty přísušných tematických skupin (garanty intervencí projektu P-KAP)


Termíny podzimních setkání metodických tematických skupin Edusítě

Edusíť - setkání metodické skupiny Datum
Správce  skupiny
Inkluze  23. 11. 2021 Jan Malbohan, Michaela Foglová,Martin Pobořil
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti  25. 10.2021 Kateřina Lichtenberková, Martina Hausdorfová
Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli   21. 11.2021 Jitka Pohanková, Martina Kaňáková
Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání   16. 11.2021 Martina Hausdorfová, Petr Pokorný
 Celoživotní učení a Polytechnické vzdělávání   7.  10. 2021 Petr PaníčekTomáš Cimbálník


Jarní setkání metodických skupin Edusítě

Inkluze

15. 6. 2021

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti

17.6.2021

Digitální kompetence

22.6.2021

Rozvoj výuky cizích jazyků

24.6.2021

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli 

28.6.2021

Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 

29.6.2021

Čtenářská gramotnost a Matematická gramotnost 

13.7.2021

 Celoživotní učení a Polytechnické vzdělávání 

27.7.2021