Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Principy rozvoje spolupráce škol a zaměstnavatelů v nové publikaci projektu Pospolu.

Příručka Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem shrnuje klíčové informace, ke kterým jsme dospěli při řešení projektu Pospolu. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní koexistence škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána, zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují. 

Publikace představuje jednak obecné principy, tedy modely spolupráce pro jednotlivé kategorie dosa- ženého vzdělání, jednak aplikované modely pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Zabývá se způsobem využití těchto modelů, procesy navazování spolupráce a rovněž nabízí náměty vedoucí ke zvýšení zastoupení praktického vyučování žáků v reálném pracovním prostředí i jeho zkvalitnění. Pozornost autorů se soustředí rovněž na další nástroje, které lze použít pro zvýšení efektivity spolupráce i pro její kontrolu.


Kracime_Pospolu.pdf Kráčíme Pospolu k efektivnější sopoluráci škol a firem (4,04 MB)