Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol?

Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV, ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu Plus

Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol? Co udělat, aby se mladí lidé neztratili na trhu práce? Jaké jsou problémy spojené s přechodem absolventů škol ze školy na trh práce a jak důležité je kariérové poradenství?

Česko patří k tradičně vysoce průmyslovým zemím. Podle údajů Národního ústavu pro vzdělávání u nás více než třetina lidí pracuje ve výrobě a průmyslu a silné a prestižní postavení má v Česku odborné školství. Odborným vzděláváním prošlo podle NÚV zhruba 80% populace. Dokážou školy pružně reagovat na změny trhu práce? A je nezbytnou podmínkou dnešní doby dbát také na celoživotní vzdělávání?
Ve Studiu Leonardo na tato témata hovoří Michael Rozsypal s dr. Helenou Úlovcovou, která je pověřena řízením Národního ústavu pro vzdělávání.

http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/helena-ulovcova-z-narodniho-ustavu-pro-vzdelavani-o-urovni-vzdelavani-v-cesku--1518796


Zde přehrát celý příspěvek.