Assessing Writing - konference 30. ledna 2018

Srdečně Vás zveme na setkání na téma Hodnocení a metody výuky psaní v českých ZŠ a SŠ.

Konference Assessing Writing se uskuteční 30. ledna 2018 od 9.30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1) a je určena především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání. Prezentace a workshop budou mít praktický charakter pro výuku cizích jazyků.

Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Jednacím jazykem je čeština - s výjimkou workshopu The British Council, který bude v anglickém jazyce (úroveň B1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).


Přihlašovat se lze zde


Program:

  • Registrace účastníků, káva/čaj
  • Zahájení konference - zástupce NÚV, British Council v ČR
  • Úvodní přednáška: Víme, co hodnotíme, když hodnotíme psaní? – Martina Hulešová
  • Hodnocení písemného projevu na 2. stupni ZŠ (úroveň A2) – Michaela Trnová
  • Hodnocení písemné práce v rámci státní maturitní zkoušky a metody nácviku psaní na střední škole – Eva Píšová
  • Přestávka na kávu, občerstvení
  • Erasmus+ a jeho přínos pro vzdělávání – Pavla Šabatková
  • Assessing Writing – workshop The British Council
  • Zakončení konference

Změna programu vyhrazena. Program bude upřesněn.

Pozvánka (pdf) Pozvánka (pdf)