Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech?

Zveme Vás na diskuzní seminář k pojetí biologického a geologického vzdělávání v RVP: 12. prosince 2018.

Seminář je určen pro učitele, vzdělavatele a všechny, kdo chtějí diskutovat nad společným tématem výuky o živé a neživé přírodě na českých školách. Účastí na diskusním setkání budete moci ovlivnit pojetí biologického a geologického vzdělávání v připravovaných inovacích rámcových vzdělávacích programů.


Kdy: 12. prosince 2018, od 15 do 18 hodin

Kde: ZŠ Vodičkova, Praha 1 


Více o programu a účastnících najdete na Metodickém portále RVP.CZ.