V říjnu začíná plošné dotazníkové šetření potřeb SŠ a VOŠ

V říjnu a listopadu 2018 připravujeme plošné šetření potřeb středních a vyšších odborných škol.

S prvním plošným dotazníkovým šetřením, které mapovalo potřeby středních a vyšších odborných škol v devíti významných vzdělávacích oblastech, se školy setkaly na přelomu let 2015/2016. 

Nyní navazujeme, a to opět prostřednictvím projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP).

Individuální data škol budou využita striktně pro interní účely a nebudou poskytována třetím stranám. Jednotlivé kraje obdrží agregovaná data, která jsou jedním z podstatných východisek pro revizi a evaluaci krajských akčních plánů v následujícím období.


Vyplněný dotazník v rámci tohoto navazujícího šetření bude školám opět sloužit jako podklad a důležitý vstup pro přípravu/revizi školních akčních plánů (ŠAP) nebo přípravu plánů aktivit (PA). Z vyplněného dotazníku bude školám vytvořen formulář s vyhodnocením šesti stěžejních oblastí (tzv. povinných oblastí intervence), jenž je povinnou součástí žádosti o zapojení do plánované výzvy OP VVV (šablony II) a bude stěžejní pro vyhodnocení projektové činnosti škol realizované prostřednictvím již vyhlášené výzvy pro SŠ a VOŠ (šablony I).

V dotazníku jsou zohledněny všechny požadavky definované OP VVV. Autoři dotazníku si jsou vědomi toho, že dotazník je poměrně obsáhlý – analytický tým i další pracovníci projektu P-KAP, zejména odborní garanti v krajích, jsou připraveni poskytovat veškeré potřebné informace související s nadcházejícím šetřením i se samotným vyplněním dotazníků a předem děkují všem ředitelkám a ředitelům a dalším pracovníkům škol, kteří se na vyplnění dotazníku tohoto celostátního šetření podílejí.

http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/dotaznikove-setreni-ii