Evropský den jazyků 2016: 26. září

NÚV ve spolupráci s British Council a Goethe-Institutem pořádá odborný seminář k výuce cizích jazyků na základních školách.

Seminář se uskuteční 27. září od 10 do 14 hodin v Goethe-Institutu v Praze. Bude se týkat výuky  cizích jazyků (AJ, NJ, FJ) v základních školách. Cílem semináře je představit materiál Metodické komentáře, které vznikly v návaznosti na standardy pro základní vzdělávání a prezentovat možnosti podpory určené učitelům a lektorům angličtiny a němčiny, které nabízí kulturní instituty British Council a Goethe-Institut. 


Kontakt: veronika.sovakova@nuv_cz


Seminář je určen učitelům cizích jazyků a lektorům, kteří působí v dalším vzdělávání pedagogů. Účast na semináři je bezplatná. Seminář proběhne v češtině, s výjimkou prezentace Goethe-Institutu. Kapacita semináře je omezena.

Seminář je pořádán při příležitosti Evropského dne jazyků. Na pořádání se podílí Národní ústav pro vzdělávání, Goethe-Institut a British Council

Předběžný program:

Zahájení semináře

Metodické komentáře – První cizí jazyk

Metodické komentáře – Druhý cizí jazyk

Kávová přestávka

Prezentace British Council -  nástroje pro podporu učitelů angličtiny

Prezentace Goethe-Institut - nástroje pro podporu učitelů němčiny (prezentace proběhne v němčině a nebude tlumočena)

Prezentace úspěšné ZŠ zaměřené na výuku jazyků – ZŠ Hradec Králové

Podněty z pléna, diskuze, ukončení semináře.


Více o Evropském dni jazyků

Více o metodických komentářích