GOAL pomáhá dospělým, kteří se těžko uplatňují na trhu práce

Na Olomoucku a Ústecku vznikají centra kariérového poradenství orientovaná na osoby s nízkou či žádnou kvalifikací a na další lidi, kteří mají ztížené postavení na trhu práce -  nezaměstnaní, ohrožení nezaměstnaností, národnostní menšiny, osoby po výkonu trestu, zájemci se ztíženou sociální situaci.

Mezinárodní projekt GOAL je realizován v rámci KA 3 Erasmus+ a účastní se ho celkem osm mezinárodních partnerů. Hlavním koordinátorem je belgický partner - vlámské ministerstvo školství. Národní ústav pro vzdělávávní (NÚV) se v rámci této pilotní aktivity zaměřuje na vybudování modelu poradenského centra, které bude poskytovat kariérového poradenství především dospělým, kteří nemají ukončené formální středoškolské vzdělání, a osobám, které mají ztížené postavení na trhu práce.

Více informací a kontakty na centra kariérovéhi poradenství v Ústeckém a Olomouckém kraji zde.