Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách

Materiál vznikl jako podpora mateřským školám v situaci, kdy zákonný zástupce oznámí, že se rozhodl plnit povinné předškolní vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání.

Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů:

Metodické doporučení