Asistent pedagoga

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015.

MDAP_text.pdf  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga (595,72 KB)


Na metodickém doporučení se podílela pracovní skupina složená z pracovníků NÚV, MŠMT, zástupců krajských úřadů odborníků z praxe. Předkládaný materiál byl projednán s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a s Asociací ředitelů základních škol, dále s představiteli pracovníků ve speciálně pedagogických centrech a se zástupci krajských úřadů.

Metodické doporučení vypracoval Národní ústav pro vzdělávání na základě požadavku MŠMT. Je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, dále i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů.

MDAP_priloha_1.pdf příloha 1 - vyjádření PPP Brno (238,55 KB)

MDAP_priloha_2.pdf příloha 2 - vyjádření Asociace ředitelů ZŠ ČR (359,28 KB)

MDAP_priloha_3.pdf příoha 3 - vyjádření SPC Dalimilova 2, Litoměřice (236,61 KB)

MDAP_priloha_4.pdf příloha 4 - Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor školství, mládeže a tělovýchovy (232,73 KB)