Přijímací řízení na středních školách 2014

Náročné období rozhodování „kam na školu“ mají žáci základních škol za sebou. Pátek 14. března byl posledním dnem pro podání přihlášek ke studiu na střední školu.

Teď žákům zbývá nějaký čas na poslední přípravu na přijímací zkoušky, které začínají 22. dubna. Podle aktuálního šetření NÚV bylo zjištěno, že střední školy, které spadají pod krajské úřady, budou na základě doporučení svých zřizovatelů organizovat přijímací zkoušky do všech maturitních oborů. Výsledky zkoušek budou známy nejpozději třetí den po jejich konání.
Zatímco přijatí uchazeči budou odevzdávat zápisový lístek řediteli střední školy, jiným se sen o studiu nesplní a poštou dostanou písemné vyrozumění o nepřijetí ke studiu. Jestliže nastaly nějaké mimořádné a odůvodnitelné události v průběhu přijímacích zkoušek (např. oslabení nemocí), žák má právo se odvolat. Musí však reagovat rychle, nejpozději do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další šanci na přijetí dostanou žáci v druhém kole přijímacího řízení. Všechny střední školy, které neobsadily 1. ročníky napoprvé, vyhlásí druhé, případně i další kolo. Počet přihlášek už není omezen, je však třeba uvážit reálné možnosti a také sledovat, aby se zkoušky časově nepřekrývaly. 
Volná místa v jednotlivých oborech po prvním kole a nové termíny pro vykonání zkoušek školy zveřejní je na svých webových stránkách. Celkový přehled o neobsazených oborech v rámci kraje poskytnou stránky krajských úřadů.


Podrobně o přijímacím řízení na www.infoabsolvent.cz