Reakce na článek „Školský zákon se zadřel kvůli testům IQ“

Článek „Školský zákon se zadřel kvůli testům IQ“ (22. 12. 2014 – Lidové noviny, autor: Kateřina Eliášová) spekuluje ohledně situace s prodejem IQ testů, jsou zde ale uvedeny zavádějící a nepravdivé informace.

Novým trendem v procesu práce s dětmi je zejména to, že „testování IQ“ je doplňujícím, nikoliv dominantním faktorem. Mnohem důležitější je posouzení toho, nakolik a jak se dítě připravuje na školní práci a jak ji zvládá (jak se adaptuje na nové prostředí, jak se učí ze zkušeností atd.).

Krajská poradenská pracoviště, která pracují s IQ testy, o nichž se v článku píše, je mají již k dispozici – MŠMT jim na tyto testy poskytlo grant. Představa o obchodech je tedy zavádějící, navíc tato pracoviště nevybavuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), ale jejich zřizovatel – tedy kraj.

Doplňující dotazníky, které se připravují v NÚV, se zde budou i vydávat – nebudou tedy potřebovat žádného externího vydavatele.

Vzhledem k tomu, že nástroje jsou vydávány především komerčními subjekty, bylo pro vytváření nástrojů v NÚV založeno nové oddělení, aby NÚV mohl vytvářet i vydávat  nástroje pro potřeby školského poradenství bez těchto vydavatelství. Vytváření nástrojů je finančně nákladné, zahrnuje nákup licencí a následné procesy standardizace.

Lidovým novinám byl současně s vyjádřením PhDr. Jany Zapletalové poskytnut dokument jednatele společnosti Psychodiagnostika, který jednoznačně vyvrací spekulativní podezření na možná propojení s PhDr. Janou Zapletalovou. Lidovým novinám bylo poskytnuto i vyjádření k textu připravované novely, které reprezentuje širokou obec psychologů v ČR a přiklání se k návrhu znění MŠMT.