Nejvíce Čechů pracuje v sekundárním sektoru, stejně jako v EU jejich počet ale klesá

Česká republika je v porovnání s ostatními zeměmi EU stále velice industriálně orientovaná. V roce 2010 bylo v sekundárním sektoru zaměstnáno téměř 1,8 milionu osob.  Za posledních 15 let se však počet zaměstnaných v tomto sektoru snížil o více než 220 tisíc. V ČR stejně jako v EU dochází ke stálému poklesu počtu zaměstnaných v primárním i sekundárním sektoru. Tento pokles byl evidentní již v minulých letech a lze ho očekávat také v letech budoucích.

tisková zpráva ke stažení TZ_Nejvice_Cechu_pracuje_v_sekundarnim_sektoru.pdf TZ_Nejvice_Cechu_pracuje_v_sekundarnim_sektoru.pdf

Ačkoliv se počet zaměstnaných v sekundárním sektoru celkově snížil, v některých z jeho dílčích odvětví došlo přeci jenom k nárůstu počtu zaměstnaných. Růst přesahující 50 tisíc zaměstnaných nastal v letech 1995–2010 v odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů (nárůst o 54 tisíc osob, tedy 41 %). Mezi významně rostoucí odvětví dále patří i odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků (růst o 43 tisíc osob, tedy o více než 106 %), Výroba dopravních prostředků (růst o 41 tisíc osob, tedy téměř 45 %), Ubytování a stravování (růst o 41 tisíc osob, tedy téměř 26 %), Zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (růst o 29 tisíc osob, tedy o necelých 11 %) a také Školství (růst o 24 tisíc osob, tedy o necelých 9 %).

Od roku 1995 se nejvíce zvýšila zaměstnanost (o 243 tisíc, tj. téměř o 62 %) v odvětví Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu a výzkum a vývoj, kde se zvýšil počet zaměstnaných především v oblasti právních a účetních činností, daňového poradenství a také v oblasti pátracích a ochranných činností. Druhým nejvíce rostoucím bylo v ČR odvětví Ostatní služby (z nich to jsou především rekreační, kulturní a sportovní činnosti). V tomto odvětví se ve sledovaném období zvýšil počet obsazených pracovních míst o 57 tisíc, tedy o 35 %.

Nejrychleji rostoucí profesní skupinou v ČR jsou pečovatelé a pomocní ošetřovatelé


 Největší nárůst počtu zaměstnaných (měřeno v absolutních číslech) nastal v letech 2000–2010 v ČR v profesní skupině Zprostředkovatelé a agenti v obchodě, financích a přepravě a také v profesní skupině Odborní administrativní a celní a daňoví pracovníci. Profesní skupina Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé je spolu s profesí Sociální pracovníci nejrychleji rostoucí profesní skupinou v ČR v minulých letech.

Mezi zaměstnanými narůstá počet více vzdělaných osob


 Vzdělanostní struktura zaměstnaných v České republice se od roku 1995 výrazně pozměnila. Zatímco v roce 1995 bylo mezi zaměstnanými v ČR více než 2,2 milionu (tedy téměř 46 %) osob se středním vzděláním bez maturity, v roce 2010 jich bylo o 390 tisíc méně, a jejich podíl tak poklesl na necelých 39 %. O 350 tisíc se od roku 1995 snížil také počet zaměstnaných osob se základním vzděláním a bez vzdělání. V roce 2010 jich bylo v ČR zaměstnáno již pouze necelých 240 tisíc, a tyto osoby tak tvořily jen necelých pět procent ze všech zaměstnaných, což je o 7 procentních bodů méně než v roce 1995.
Mezi zaměstnanými se naopak zvýšil podíl i počet více vzdělaných osob. Těch se středním maturitním vzděláním bylo v roce 2010 mezi zaměstnanými téměř 1,9 milionu (tedy téměř stejně jako osob s nematuritním středním vzděláním) a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 38 %. Osob s terciárním vzděláním bylo v roce 2010 zaměstnáno 900 tisíc, tedy více než 18 % zaměstnaných.


Uvedené informace vycházejí z publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012. Tato i další analytické studie jsou k dispozici na www.infoabsolvent.cz.