Odborné školy a firmy se mohou přihlásit do pilotáže modelů spolupráce v rámci projektu Pospolu

Praha, 20.června 2013 - Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) zveřejnil na profilu zadavatele zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotáže modelů spolupráce škol a firem.

TZ ke stažení zde: TZ_POSPOLU_pilotaz_modelu_spoluprace.pdf TZ_POSPOLU_pilotaz_modelu_spoluprace.pdf (609,50 KB)

Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 mil. Kč bez DPH. Pilotáž proběhne ve všech regionech ČR a bude zaměřena na osm vybraných skupin oborů středních odborných škol s obory ze skupin H, M a L0. Nabídky mohou zájemci podat do 8.srpna 2013. Pilotáže budou probíhat od září 2013 do ledna 2015.

Cílem pilotáže v projektu Pospolu je zjistit, jaké možnosti a jaké limity má spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci platné legislativy. „Praktické zkušenosti ze spolupráce škol a firem přeneseme do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které vznikají v projektu Pospolu pro všechny skupiny oborů a které budou pro školy a firmy zdrojem inspirací a příkladů, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat,“ vysvětluje Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚV. 


Kdo může podat nabídku?

Pilotáž je zaměřena na spolupráci středních škol (SOU a SOŠ) a firem. Nabídku mohou podat účastníci partnerství buď společně, nebo jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele). Jedna škola či firma může podat nabídku do více než jednoho partnerství. Partnerství pro pilotáž může tvořit jedna škola a jedna firma, jedna škola a více firem, jedna firma a více škol nebo více škol a více firem.

Povinnou formou spolupráce je v rámci pilotáže odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) je zadavatelem požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Odborná praxe (pro obory kategorie M) je požadována jako hlavní modul v pilotáži pouze u skupiny oborů 28 (Technická chemie a chemie silikátů). Obě formy výuky - odborný výcvik i odborná praxe – jsou podporovány ve všech poptávaných partnerstvích. Záleží na uchazečích, v jakém poměru obě formy výuky ve svém partnerství nabídnou v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Další formy (moduly) spolupráce jsou považovány za rozšiřující a jde mj. o stáže učitelů ve firmě, realizaci profilové maturitní zkoušky ve spolupráci s odborníky z firem, využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole nebo zajištění volnočasových aktivit ve spolupráci se zaměstnavateli v návaznosti na odborný výcvik nebo praxi. Zvolení více rozšiřujících forem spolupráce bude jedním z kritérií pro hodnocení nabídky. Všechny rozšiřující formy (moduly) spolupráce, výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdete v příloze nebo na webu www.projektpospolu.cz/pilotaz.


Jak podat nabídku

Základem nabídky je podrobný popis partnerství rozpracovaný dle jednotlivých oborů a jednotlivých modulů spolupráce. Popis se podává pomocí jednotných šablon, které jsou součástí zadávací dokumentace. V zadávací dokumentaci je podrobně uveden i způsob hodnocení nabídek na účast v pilotáži. „Kromě nabídnuté ceny za realizaci pilotáže bude hodnocen i kvalitativní aspekt, který bude posuzován na základě počtu zapojených škol a firem, počtu nabídnutých aktivit v rámci celého partnerství a dalších kritérií podrobně popsaných v zadávací dokumentaci. Nemalou část kvality nabídky bude posuzovat hodnoticí komise na základě jednotných šablon, které budou uchazeči vyplňovat,“ uvádí hlavní manažer projektu Pospolu Petr Naske.

Kontakt pro novináře:
Petr Jansa, komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
petr.jansa@nuv_cz, tel. 774 720 437
Lucie Šnajdrová, PR projektu Pospolu
lucie.snajdrova@nuv_cz, tel. 605 210 593