Na trhu práce není místo pro čerstvé absolventy

Národní ústav pro vzdělávání vydává stejně jako každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos jsou tyto výsledky vlivem ekonomické situace bohužel velmi nepříznivé. Absolventi, kteří si nenašli práci ihned po absolutoriu, zůstali bez práce téměř celý rok.

V obdobích ekonomické prosperity byla i při problémech s nezaměstnaností absolventů situace na trhu práce poměrně příznivá. Po prázdninách počty nezaměstnaných absolventů sice pravidelně nabývaly vysokých hodnot, jejich počet však v průběhu roku výrazně klesal, tak jak postupně nacházeli své pracovní uplatnění.


Začátek krize přinesl nebývalý jev – mezi zářím 2008 a dubnem 2009 se pokles nejen zastavil, ale počet nezaměstnaných absolventů narůstal. V dalších letech se ale situace postupně vracela k normálu a počet nezaměstnaných opět v průběhu roku klesal.


V období září 2011 – duben 2012 došlo k výraznému zlepšení situace a trh práce absorboval dokonce necelých 9 tisíc nezaměstnaných absolventů. „V letošním roce však došlo k výraznému zhoršení situace a bohužel musím konstatovat, že jen nepatrný počet absolventů, konkrétně asi 200, od září 2012 do dubna 2013 našel práci. Jde o velmi nepříznivou situaci, ze které vyplývá, že kdo nenašel práci ihned po škole, zůstal bez práce po celé období až do dubna 2013,“ vysvětluje Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení pro analýzy trhu NÚV.

Celá TZ ke stažení zde:  TZ_Na_trhu_prace_neni_misto_pro_cerstve_absolventy_9.7.2013.pdf TZ_Na_trhu_prace_neni_misto_pro_cerstve_absolventy_9.7.2013.pdf (299,47 KB)