Každý pátý mladý člověk v EU nemá zaměstnání

Tisková zpráva, 09. 04. 2013 Mladí lidé hledají v současné době práci daleko hůře než ti, kteří již mají nějaké pracovní zkušenosti. Zajímavé je, že absolventi ve svých prvních zaměstnáních uplatňují spíše měkké dovednosti, ty odborné a teoretické nehodnotí jako ty nejdůležitější.

text tiskové zprávy  text tiskové zprávy (959,50 KB)


Podle posledních údajů je v Evropské unii evidováno více než pět milionů nezaměstnaných mladých lidí do pětadvaceti let. V porovnání s celkovou mírou nezaměstnanosti (souhrn za všechny věkové kategorie) v EU byla míra nezaměstnanosti mladých ve 3. čtvrtletí roku 2012 více než dvojnásobná – podle údajů Eurostatu dosáhla v zemích EU průměru 22,6 %.

Situace v České republice je přitom velmi podobná – celková míra nezaměstnanosti měřená podle metodiky Eurostatu oscilovala v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 kolem 7 %, míra nezaměstnanosti mladých do 25 let se pohybovala kolem 19 %, oproti celkové je tedy téměř trojnásobná.

„Budoucí absolventy je potřeba s problematikou trhu práce seznamovat už při studiu a vybavit je vedle odborných znalostí oboru také informacemi a dovednostmi směřujícími k úspěšnému uplatnění na pracovním trhu, “ upozorňují Ing. Jiří Vojtěch a Ing. Daniela Chamoutová, autoři publikace „Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce v Evropské unii – 2012/13.“

V této souvislosti je velmi zajímavým zjištěním, že absolventi středních škol ve svém prvním zaměstnání nejvíce využívají tzv. soft skills, neboli měkké dovednosti. „Potvrzuje se skutečnost, že význam těchto komplexních a poměrně obtížně měřitelných dovedností stoupá. K nejvíce využívaným klíčovým kompetencím patří schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit problémy a komunikační dovednosti,“ přibližuje Ing. Jana Trhlíková závěry z dotazníkového šetření mezi absolventy škol, které jsou zpracovány v publikaci „Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce“, a dodává: „Překvapivé je, že tyto kompetence a rovněž i všeobecné znalosti ve stejné nebo dokonce mírně vyšší míře využili i absolventi učebních oborů. I když byl průzkum založen na subjektivním vyjádření absolventů, zdá se, že trend většího důrazu na tzv. měkké dovednosti se nevztahuje jen na maturitní a terciární vzdělávání, ale i na učební úroveň.“


Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy:

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení pro analýzy trhu práce
e-mail: jiri.vojtech@nuv_cz tel.: 274 022 321
Ing. Daniela Chamoutová, odborná pracovnice
e-mail: daniela.chamoutova@nuv_cz tel.: 274 022 323
Ing. Jana Trhlíková, odborná pracovnice
e-mail: jana.trhlikova@nuv_cz tel.: 274 022 324
Mgr. Alžběta Polzová, tisková mluvčí NÚV
e-mail: alzbeta.polzova@nuv_cz tel.: 274 022 134, 608 393 199 

Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
www.nuv.cz
http://www.infoabsolvent.cz
odkaz na informační systém, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy 
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Publikace/9-0-74
odkaz na publikaci Ing. Jany Trhlíkové – Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce (Zpráva ze šetření absolventů škol)
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Publikace/9-0-75
odkaz na publikaci Ing. Jiřího Vojtěcha a Ing. Daniely Chamoutové - Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce v Evropské unii - 2012/13