Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v plném proudu

Přidejte se od 20. do 28. května 2017. 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby představuje neprofesionální umění a všechny formy uměleckého vzdělávání. Organizátoři, pořadatelé a aktéři nejrůznější kulturních a vzdělávacích akcí představují svá divadelní či taneční představení, koncert, výstavu, promítání, seminář, dílnu, pouliční performanci, workshop, den otevřených dveří apod. Více o akci zde nebo na www.facebook.com/amaterskatvorba

MAPA VŠECH AKTIVIT


JAK SE ZAPOJÍME V NÚV - SPOLU S GHMP

Spolu s Galerií hlavního města Prahy (GHMP) pořádáme 22. května od 12.30 setkání na téma Edukativní programy GHMP a umělecké vzdělávání. Zveme učitele a studenty pedagogického modulu VŠUP k diskusi nad obsahem edukativních programů GHMP a jejich vazbou na další tvůrčí činnost a vzdělávací obsah výtvarného oboru. Setkání se uskuteční v Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci (Karlova 189/2, Praha 1). Kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová, tel.: 608 216 418.

Podílíme se také na organizaci Setkání členů Asociace výtvarných pedagogů v Galerii hl. m. Prahy, které se uskuteční 27. května od 14.00 v Galerii hl. m. Prahy - Domě U Kamenného zvonu.Součástí akce bude komentovaná prohlídka gotického domu a především aktuální výstavy Eduarda Steinberga, nahlédnutí do probíhajícího workshopu k této výstavě pro rodiny s dětmi a stručné představení edukačních aktivit nejen k této výstavě, ale i obecně také všech ostatních vzdělávacích programů v Galerii hl. m. Prahy. Kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová, tel.: 608 216 418.


Koordinátorem Týdne je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). NÚV je partnerem pátého ročníku akce.

Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávávní a amatérské umělecké tvorby napříč regiony ČR.

Více informací a registrace: www.amaterskatvorba.cz nebo www.facebook.com/amaterskatvorba.

TUVAT_2017_Vyzva_s_logy.pdf  Výzva k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 

TZ_TUVAT_4._brezna_2017.doc Tisková zpráva 

Plakát Plakát