Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2)

Nová publikace NÚV v tištěné i elektronické podobě.

Publikace je určena široké veřejnosti, která přichází do styku s cizinci a potřebuje se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. 

Publikace by měla napomoci vytvořit reálnou představu o jazykových schopnostech nerodilých mluvčích na úrovni A2. Nabízí vhodné postupy, jak překonávat jazykovou bariéru v kontaktu s cizinci.

Text je rozdělen na dvě části:

  • Cílem první části je přiblížit některé základní pojmy související s jazykovou integrací a popsat, jakým způsobem jazyková integrace může probíhat. 
  • Druhá část má názorně ilustrovat, kterými jazykovými dovednostmi disponuje nerodilý mluvčí češtiny na úrovni A2 a jak mohou rodilí mluvčí češtiny vhodně napomoci komunikaci tak, aby byla komunikace pro obě strany úspěšná.

publikace ke stažení


PORTÁL ČEŠTINA PRO CIZINCE

Portál Čeština pro cizince nabízí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.