Podpora mnohojazyčných tříd

Seminář pro učitele ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií: 27. - 28. dubna 2017.

Jak úspěšně a dobře pracovat s žáky-cizinci, jak využít jejich jazykové znalosti a dovednosti, jak podporovat mnohojazyčné prostředí ve škole a ve třídě, jak pracovat s vyučovacím jazykem (češtinou)? 


Mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců se uskuteční 27.- 28. 4. 2017v Praze. Organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy.

Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, a sice pro malé skupiny 2 až 3 učitelů z jedné školy, ideálně ve složení: třídní učitel, ředitel školy, lektor kurzů češtiny na ZŠ (1. stupeň ZŠ), učitel češtiny, ředitel školy, lektor kurzů češtiny na ZŠ (2. stupeň ZŠ, nižší stupeň víceletých gymnázií). Pracovním jazykem semináře je angličtina.