seminář Podpora mnohojazyčných tříd - duben 2016

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem: Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning . Dílčí aktivita této iniciativy nabízí školení autoritám, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, ve vztahu k jazykovému vzdělávání a výuce. V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML, a jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. V e spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise   uspořádal NÚV v dubnu 2016 seminář na téma Podpora mnohojazyčných tříd. 

Seminář s úplným názvem Podpora mnohojazyčných tříd - Vzdělávání v jazykově a kulturně různorodých třídách se konal 14. -15. dubna 2016 v Praze a byl určen pro české učitele ze základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Seminář byl cílen vždy na několik učitelů z jedné školy, protože koncept mnohojazyčnosti je zamýšlen jako celoškolní přístup. Semináře se účastnili jak jazykáři, češtináři, tak i učitelé nejazykových předmětů.

Ve dvoudenním semináři byla učitelům představena mnohojazyčnost především praktickým způsobem. Experti se snažili zprostředkovat následující: co se skrývá pod termínem mnohojazyčnost/vícejazyčnost, jak rozvíjet mnohojazyčnost ve školním vzdělávacím programu, jak profitovat z jazykové různorodosti napříč kurikulem, jak vnímat různé jazyky žáků ve třídě a jak s nimi pracovat, jak podporovat pro žáky jazyk vyučování napříč kurikulem, jaké metody, strategie a materiály je možné používat pro podporu mnohojazyčnosti and jak definovat jazykové cíle v nejazykových předmětech. Obsah semináře byl pečlivě připraven s ohledem na potřeby a požadavky českých učitelů a škol a na základě diskuse s místním koordinátorem semináře. Mnoho materiálů a aktivit, které byly prezentovány, lze využít v rámci projektových dní, průřezových témat a dalších školních aktivit. Většina z prezentovaných metod je využitelná napříč celým školním kurikulem. Účastníci byli také seznámeni s různými jazykovými a kulturními zdroji a odkazy k tématu.


Prezentace ke stažení:

Chantal_SMC - awareness of plurilingualism and multilingualism.pptx
Chantal_SMC objectives on - with different languages.pptx
Chantal_SMC other activities - Saint Nicholas.pptx
Chantal_SMC strategies to understand - to be understood.pptx
Chantal_SMC What's in a name.pptx
Chantal_Who are these people.pptx
ECML Graz_Maskova.pptx
EU and Multilingualism_Zemanek.ppt
TLamb_Workshop Prague April 2016_NoLogo 2.pptx

Pozvánky, představení lektorů

Multilingual classrooms seminar_programme official_080416.pdf

Podpora mnohojazycnych trid_CZ.pdf

Supporting multilingual classrooms_EN.pdf

Introduction_Muller_Lamb_CZ.pdf

Introduction_Muller_Lamb_EN.pdf

Výstupy účastníků

BENEFITS FOR PLURI CHILDREN.docx
Benefits for Plurichildren.jpg
Benefits of plurilingual activities.docx
OCEAN IN THE MOTION.docx
Ocean in the motion.jpg
Our home our world.jpg
OUR HOME_OUR WORLD.docx
PREPARING A CUP OF COFFEE.docx
Preparing a cup of coffee.jpg

Další užitečné informace naleznete zde:

http://www.ecml.at/

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11466

http://ejp.rvp.cz/

http://clil.nuv.cz/

asd.jpg