Střední školy mohou začít s přípravou závěrečných zkoušek

Uveřejňujeme jednotná zadání k červnovému termínu závěrečných zkoušek.

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky  jsou zveřejněna zadání pro všechny části závěrečných zkoušek školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.

V 54 oborech vzdělání je letos možné skládat písemné zkoušky na počítači. Jsou mezi nimi nejen obory kategorie H, ale také kategorie E, určené převážně pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Školy se mohou rozhodnout, zda tuto možnost využijí, nebo zůstanou u písemek na papíře. Pro výběr témat u těchto oborů ale budou používat v každém případě banku úloh, z níž se zadání pro žáky vygeneruje.

  • Při přípravě zkoušek mohou učitelé využít metodickou publikaci na adrese: http://archiv-nuv.npi.cz/t/metodika-pro-rok-2017-2018. Metodika obsahuje praktický návod, jak získat jednotné zadání a jak s ním pracovat. Školy tu najdou také seznam oborů, v nichž je možné skládat elektronickou písemnou zkoušku, a také podrobné informace o tom, jak postupovat při její přípravě. 
  • Jednotná zadání pro e-zkoušku mohou školy využít také nanečisto - pro nácvik této formy zkoušky se svými žáky.

Základní termín závěrečných zkoušek v učebních oborech je v červnu každého roku, první náhradní či opravný termín v září, druhý pak v prosinci. Žáci mají právo opakovat dvakrát ty zkoušky, které se jim napoprvé nepodařilo složit.