Metodika pro rok 2017/2018

Metodická publikace s názvem "Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018" je určena všem pedagogům, kteří mají na školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým dochází v tomto školním roce, a poskytuje podrobný návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. 


Publikaci ke stažení najdete zde:  Metodika2018_aktualizovana.pdf Metodika2018_aktualizovana.pdf (2,11 MB)


ÚVOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

školní rok 2017/2018 je už čtvrtý v pořadí, kdy závěrečné zkoušky v učebních oborech proběhnou jednotně a všechny školy přitom využijí jednotná zadání připravená Národním ústavem pro vzdělávání za vydatné spolupráce pedagogů. Tento školní rok zároveň přináší několik změn při přípravě závěrečných zkoušek. Metodická publikace, kterou jste právě otevřeli, tyto změny objasňuje a podobně jako v minulých letech dává návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. Publikace by Vám tak měla usnadnit jejich bezproblémovou přípravu. Mnoho cenných informací a aktualit můžete najít i na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

V roce 2017 pokračovala také práce na modernizaci písemných zkoušek. K tomu účelu byla již v minulých letech vyvinuta speciální aplikace informačního systému Elektronická zkouška (e-zkouška). Autorské týmy postupně aktualizují jednotná zadání jednotlivých oborů a vytvářejí z nich banky úloh, díky nimž je možné skládat zkoušku na počítači. V minulém školním to bylo možné ve čtyřiceti oborech, letos se počet oborů zvýší na cca padesát.

Školy se rozhodují samy, jestli jejich žáci budou psát písemnou zkoušku na počítači, nebo zůstanou u papírové formy. Tam, kde žáci v minulých dvou letech skládali písemnou zkoušku elektronicky, nevznikly žádné vážnější problémy. Ačkoliv nemáme úplnou zpětnou vazbu, odhadujeme, že loni elektronickou formu využila jedna pětina škol. Učitelé na e-zkoušce oceňovali hlavně fakt, že se ušetří velké množství papíru a že nehrozí předčasné vyzrazení témat. Líbí se jim také snadnější a zároveň objektivnější hodnocení e-zkoušky.

Změna ve výběru témat

V novele vyhlášky č. 47/2005 Sb. (vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod č. 118/2017 Sb. s účinností od 28. 4. 2017) byla zrušena následující věta: „Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.“ To znamená, že informace o stanovení počtu témat pro jednotlivé zkoušky byla přesunuta do zkušební dokumentace k jednotným zadáním, kterou připravuje Národní ústav pro vzdělávání.

Ve zkušební dokumentaci pro školní rok 2017/2018 se mění pravidla pro stanovení témat písemné zkoušky takto:

Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).

- V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

- V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:

  • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
  • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Výběr žáka ze tří témat se tímto ruší. V důsledku toho odpadá tisk tří témat pro každého žáka, což škole přinese úsporu materiálu na vytištění a kopírování zadání.

Upravujeme zpětnou vazbu

Témata nových závěrečných zkoušek se stále inovují a upravují podle zpětné vazby ze škol. Ta má vliv i na úpravy softwarové aplikace pro elektronické zkoušky. Dotazník pro vyplnění připomínek byl ale podle názoru pedagogů časově příliš náročný a řada škol ho proto ani nevyplňovala. V tomto školním roce bude proto dotazník pro zpětnou vazbu podstatně zjednodušen. Chtěli bychom tím motivovat všechny školy k jeho vyplnění.


Pokud budete potřebovat radu nebo řešit problém, k němuž nenajdete dost informací, můžete se obrátit na níže uvedené pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří Vám v rámci svých kompetencí poradí či pomohou.

Hodně úspěchů při přípravě závěrečných zkoušek Vám přeje

tým pracovníků NÚV

        zodpovědný za novou závěrečnou zkoušku