Kontakty platné od prosince 2019

Upozorňujeme na změnu v kontaktech na pracovníky, kteří se starají o závěrečnou zkoušku v učebních oborech. Celý tým se od října 2019 stal součástí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve Cermat).


Tým pracovníků zodpovědný za závěrečnou zkoušku:

Ing. Hana Hušáková, gestor ZZ
e-mail: husakovah@cermat_cz
tel.: 224 507 488, mobil 724 652 206

Ing. Dana Kočková, metodik ZZ 
e-mail: kockovad@cermat_cz
tel.: 224 507 491, mobil 724 652 205
 
PhDr. Romana Jezberová, Ph.D., závěrečná zkouška pro žáky se SVP (PPO)
e-mail: jezberovar@cermat_cz
tel.: 224 507 492