Konference Vzdělávání v třetím věku

Zveme Vás na konferenci, kterou realizuje Národní ústav pro vzdělávání v rámci úkolu Podpora rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+ Senior.

Konference Vzdělávání v třetím věku: příležitost pro seniory, výzva pro vzdělávání se uskuteční 5. listopadu 2019 v prostorách Kaiserštejnského paláce (sál Emy Destinové), Malostranské náměstí 23/37, Praha 1. 

Cílem konference je zmapovat přehled dlouhodobé spolupráce MŠMT a NÚV se středními a vyššími odbornými školami při přípravě programů dalšího vzdělávání pro starší generaci, a to zejména s důrazem na podporu mezigeneračního učení a na vzájemné sdílení zkušeností se vzděláváním seniorů v systému dalšího vzdělávání. 

Projekt Senior je ročním projektem, který je realizován od roku 2005 NÚOV, později NÚV na základě pověření oddělení pro vzdělávání dospělých MŠMT. Cíle se modifikují s proměnou společenské situace a s vývojem politiky stárnutí od Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003–2007 až po současnost. Obecným cílem projektu Senior je zapojit střední odborné školy do vzdělávání seniorů, a přispět tak k rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit určených pro tuto cílovou skupinu.

Účast na konferenci je bez konferenčního poplatku. 

Program konference je ke stažení zde: Program

V případě zájmu se prosím zaregistrujte prostřednictvím tohoto odkazu: 1url.cz/@senior2019, a to nejpozději do pátku 25. října 2019. 

Prosíme o vyplnění registračního formuláře i účastníky, se kterými byla projednána aktivní účast (prezentace) na konferenci.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Za organizační tým srdečně zdraví a těší se na setkání

Tereza Halouzková 

+420 274 022 353

+420 774 999 335

tereza.halouzkova@nuv_cz

http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/senior