Srdečně zveme na konferenci k základnímu uměleckému vzdělávání: 25. září 2018

Tématem konference, která se uskuteční v Domě U Kamenného zvonu, budou otázky a výzvy budoucího směřování základního uměleckého vzdělávání.

Dopolední blok konference bude věnován otázkám proměny komunikace a životního stylu v důsledku internetizace. Následovat budou ukázky inspirativních projektů Edukativního centra GHMP. V odpoledním bloku konference se šest členů odborné skupiny Národního ústavu pro vzdělávání ve svých příspěvcích zamyslí nad otázkami budoucího směřování základního uměleckého vzdělávání. Dostatek prostoru bude po celý den patřit diskuzním vstupům a neformálním setkáním.

Účast na konferenci je zdarma, ubytování a cestovné si hradí každý sám.

PODROBNÝ PROGRAM

Odbornou konferenci společně pořádají Národní ústav pro vzdělávání a Galerie hlavního města Prahy.


PŘIHLÁSIT SE