Nominace na Evropskou jazykovou cenu Label

Termín pro podávání přihlášek je 19. března

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Termín pro podávání přihlášek ve  Výzvě k předkládání návrhů pro rok 2017 je 19. 3. 2017. 

Priority pro Výzvu 2017: 

  • Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum
  • Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků
  • Výuka jazyků pro všechny
  • Rozvoj cizojazyčných kompetencí učitelů

Vyplněnou přihlášku je třeba spolu s potvrzením statutárního zástupce zaslat na adresu label@dzs_cz


Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Více informací