Nová opatření ministra

Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání - prosinec 2017

Opatření mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v RVP některých oborů středního odborného vzdělávání, navazují na opatření ministra č.1 až č.4 z června 2017.

  • Opatření č. 5 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání 
  • Opatření č. 6 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie H s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 4 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
  • Opatření č. 7 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie L5 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 6 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání