NSK: České firmy nyní nabízejí 100 000 pracovních míst, nejvíce od roku 2008

Profesní kvalifikace nabízejí šanci na uplatnění zaměstnancům nad 50 let věku

Lidé starší 50 let patří mezi rizikové skupiny na trhu práce. Z šetření Národní soustavy kvalifikací mezi respondenty ve věku 50-65 let plyne, že s věkovou diskriminací se setkalo až osm z deseti lidí. Přitom firmy aktuálně nabízejí nejvíce volných míst od roku 2008. Šance na získání práce jsou tak podle Hospodářské komory i pro uchazeče starší 50 let nebývale vysoké. Mnoho společností navíc zkušenější pracovníky s delší praxí vyloženě vítá. 

Účinnou pomocí pro zaměstnance ve věkové kategorii 50+ jsou profesní kvalifikace, které jsou pro zaměstnavatele potvrzením, že uchazeč disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vykonávání konkrétní pracovní pozice.   

„Postavení věkové skupiny 50+ není na pracovním trhu ideální, a proto by uchazeči v tomto věku neměli další vzdělávání podceňovat, neboť jim rozšíření kvalifikace může v očích zaměstnavatele významně pomoci. Díky profesním kvalifikacím mohou zájemci získat certifikát, který je pro firmy potvrzením, že jejich držitelé jsou, bez ohledu na jejich věk, vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi pro vykonávání konkrétní profese, a to znalostmi a dovednostmi, které byly ověřeny před měsícem, nebo před rokem, ale rozhodně ne před třiceti lety, kdy uchazeči z věkové skupiny 50+ opouštěli počáteční vzdělávání“ popisuje Ivo Jupa, hlavní manažer Národní soustavy kvalifikací.              


NSK_Uplatneni_absolventu_nad_50_let.pdf Tisková zpráva (442,80 KB)Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění. K srpnu 2015 bylo schváleno 772 profesních kvalifikací a vykonáno přes 120 000 zkoušek. Projekt zaměřený na rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací realizuje Národní ústav pro vzdělávání.
Více na www.narodnikvalifikace.cz, www.nuv.cz/nsk2, www.vzdelavaniaprace.cz.

Pro bližší informace kontaktujte:

Vladimír Voznička, Národní ústav pro vzdělávání
tel.: +420 724 652 237, e-mail: vladimir.voznicka@nuv_cz