5 otázek pro prvního manažera kvality v ČR dle NSK

Newsletter NSK2, 2/2013  Zkoušky z profesních kvalifikací jdou napříč různými obory a už nejsou v praxi nezná- mou. Tentokrát jsme  vyzpovídali absolventa zkoušky a majitele zatím ojedinělého osvědčení profesní kvalifikace manažer kvality pana doc. Dr. Ing. Ivo Formánka. 

Jak jste se o možnosti složit zkoušku dozvěděl a z jakého důvodu jste se ke zkoušce přihlásil?

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek:

O možnosti zkoušky jsem se dozvěděl na základě vlastní iniciativy. Problematice kvality se věnuji dlouhodobě a ve své praxi jsem si mnohokrát ověřil, jak je tato oblast pro úspěch firmy důležitá, dělá-li se poctivě. Abych sobě a svému okolí i po formální stránce dokázal, že kvalitě a problémům s ní spojeným rozumím, obrátil jsem se na organizaci DTO CZ, s.r.o. v Ostravě s dotazem, zda existuje zkouška, která by byla dostatečně obsáhlá a dostatečně obtížná k tomu, aby její úspěšné absolvování znalost principů kvality jednoznačně prokazovalo. Doporučena mi byla zkouška Manažer kvality, kód: 62-001-T v NSK, kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7. Protože daná zkouška vyhovovala mému zaměření i mým požadavkům, rozhodl jsem se ji absolvovat.

Splnilo absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Vaše očekávání?

Absolvování zkoušky splnilo mé očekávání. Zkouška rozhodně není jednoduchá

a její pohled na kvalitu je opravdu komplexní, což považuji za velmi správné.

Jak jste se na zkoušku připravoval?

Na zkoušku jsem se připravoval od září 2012 a absolvoval jsem ji v únoru

2013. Díky tomu, že se danou problematikou již roky zabývám a mám i mnoho praktických zkušeností, mohl jsem se připravovat samostudiem. DTO CZ s.r.o. mi nabízel konzultace, které jsem asi ve dvou nebo ve třech případech využil. Zkoušku jsem skládal v DTO CZ s.r.o. Ostrava dne 11. 2. 2013. Zkouška trvala celkem 8 hodin a skládala se z písemných testů, ústní zkoušky a obhajoby studie týkající se zavádění systému řízení kvality projektů v nadnárodní firmě.

Jaký je Váš osobní postoj k Národní soustavě kvalifikací, když jste si sám na sobě mohl vyzkoušet zkoušku z profesní kvalifikace a vidíte tento systém v personalistice jako účinný nástroj?

Osobně se domnívám, že myšlenka NSK je velmi dobrá. Téměř každý z nás v profesním životě alespoň jednou či dvakrát změní své profesní zaměření, svou odbornost. NSK tak nabízí možnost dosáhnout formálního vzdělánía uznání i v jiném profesním oboru, než který jsme studovali. Podmínkou kredibility NSK však je, aby si zkoušky

v rámci NSK udržely svou vysokou kvalitu. Pokud by náročnost a odborná úroveň těchto zkoušek poklesla, stala by se NSK zcela zbytečnou. Dosaženému a prokázanému vzdělání by nikdo nevěřil.