Garanti NÚV: Stanovení kritérií hodnocení v hodnoticím standardu

E-learning:  Stanovení kritérií hodnocení v hodnoticím standardu

videoclip