Inovace v oblasti HR a vzdělávání pracovních sil

ZOFINFORUM.jpg 19.11.2012 (18:30 TV Metropol) Jakub MARDEŠIČ, moderátor: Inovace v oblasti HR a vzdělávání pracovních sil, to bylo ústřední téma u "kulatého stolu" už 140. Žofínského fóra.

redaktor
Výsledky českých studentů se v mezinárodním srovnání zhoršují. Učitelé mají nízké platy a neustále se zvyšuje jejich průměrný věk. Navíc je na trhu práce stále nedostatek absolventů s technickým zaměřením.

Petr FIALA, ministr školství
Všechny zahraniční zkušenosti nám ukazují, že je potřeba mladé lidi pro technické a přírodovědné obory motivovat už nejpozději na základní škole. Takže k tomu samozřejmě směřujeme a musíme směřovat i u nás.

redaktor
Nedostatek absolventů s technickým zaměřením potvrzuje i Zdeněk Liška ze Svazu průmyslu a dopravy.

Zdeněk LIŠKA, gen. ředitel Svaz průmyslu a dopravy ČR
Do budoucna to bude platit dvojnásob, a proto je potřeba už s tím nejenom o tom léta hovořit, ale už s tím začít něco konečně dělat.

redaktor
Ministerstvo školství na příští rok chytá projekt duálního vzdělávání, tedy širší propojení teorie s praxí. To by mělo nalézt své místo na co nejvíce školách.

Dagmar KRUTSKÁ, ředitelka ČAO Dr. E. Beneše
Snažíme se získat informace, co ve které oblasti potřebují u našich absolventů. Zaměřujeme se na cizí jazyky, informační technologie.

redaktor
Dalším spíše palčivým tématem Žofínského fóra byla podpora rekvalifikace pracovní síly u nás.

Bohumil MUŽÍK, Národní soustava kvalifikací
Občané určitě pochopí, že nevystačí celej život s jednou kvalifikací, kterou získali v počátečním vzdělání, ale že je třeba celý život se svým způsobem dokvalifikovávat, specializovat podle potřeb trhu práce a podle toho, co ten trh práce právě požaduje.

redaktor
Co se týče výhledu na situaci na pracovním trhu, odborníci neslibují nic růžového.

Erik MAXIN, zástupce ředitele Edymax
Vždy začátek roka, teda leden, únor, březen, tyto, tyto měsíce na začátku roku jsou vždy spojené s úbytkem pracovní síly a určitě rok 2013, předpokládáme, že těch objednávek bude méně a minimálně do půl roku, minimálně do půl roku se tento stav nezmění.