Národní soustava kvalifikací 2

MMps_logo.jpg MM průmyslové spektrum, 6.10.2012  „Projekt NSK2 - Rozvoj a implementace NSK“ je výrazným pomocníkem pro zaměstnavatele i zaměstnance. Aktivně řeší nerovnováhu na trhu práce cestou dalšího profesního vzdělávání. Zaměstnavatelům umožňuje prostřednictvím sektorových rad stanovovat své aktuální kvalifikační požadavky na zaměstnance, které jsou dále promítány do systému dalšího vzdělávání. 

Jedním z příkladů mohou být rekvalifikační kurzy. Program kurzů, ke kterým existuje schválená profesní kvalifikace, musí být v souladu s danými standardy a musí být zakončen zkouškou dle Zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V budoucnu se má tato soustava stát klíčovým východiskem i pro systém počátečního vzdělávání. Profily absolventů příslušných oborů budou nastaveny tak, aby odpovídaly kvalifikačním standardům jednotlivých profesních kvalifikací.

Veřejnosti NSK otevírá další cestu k získání obecně uznávaného osvědčení, aniž by zkoumala způsob, jakým byly kompetence získány. Vydané osvědčení je státem garantováno a může dokonce suplovat výuční list, maturitní vysvědčení apod.

NSK je průběžně vytvářený a aktualizovaný katalog všech profesních a úplných profesních kvalifikací uplatnitelných na aktuálním trhu práce v ČR. Je možné se s ním seznámit na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz.

NSK2 je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Celý projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Na podzim 2012 tým projektu NSK2 připravuje sérii kulatých stolů, kde mohou zaměstnavatelé diskutovat o problémech na trhu práce. Mezi nejčastější problémy, o kterých zaměstnavatelé diskutují, patří – nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, chybějící odborná školení, rozdíly ve skutečné kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech apod. Projekt se aktivně zabývá těmito problémy zaměstnavatelů a nachází pro ně řešení.

Termíny kulatých stolů ve II. pololetí 2012

03.10. Brno
04.10. Zlín
10.10. Jablonec nad Nisou
11.10. Ústí nad Labem
15.10. České Budějovice
17.10. Jihlava
31.10. Karlovy Vary
01.11. Plzeň
07.11. Hradec Králové
08.11. Pardubice
12.11. Olomouc
13.11. Ostrava
22.11. Praha
29.11 Praha