Pardubický kraj

KS.gif 8.11.2012 od 9.00 do 12.00   Krajský úřad Pardubického kraje 2.NP, zasedací místnost č. B216 (vchod naproti Východočeskému divadlu) náměstí Republiky 12 Pardubice

Zveme Vás na kulatý stůl zaměřený na seznámení se s projektem NSK2 a na Vaše aktuální problémy na trhu práce.
Mezi nejčastěji diskutovaná témata kulatých stolů patří využití NSK2 v praxi, chybějící kvalifikace a s tím spojená chybějící odborná školení, rozdíly ve skutečné kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech apod. Jedním z cílů projektu NSK2 je  nacházet pro tyto problémy řešení a bojovat proti nerovnostem na trhu práce. Pro účastníky nadcházejících kulatých stolů je jistě přínosem i samotný fakt, že si mohou o svých problémech pohovořit s kolegy z oboru a svými připomínkami se aktivně podílet na vyřešení nepříznivé situace na trhu práce.
 Přijďte nalézt řešení Vašich problémů s trhem práce!

Ing. Eva Spálenská PR manažer VZ NSK2

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82 190 00  Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 266 721 452
spalenska@komora_cz/ www.komora.cz