Plzeňský kraj

KS.gif 1.11.2012 od 9.00 do 12.00  Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, zasedací místnost č. 1 Nerudova ul. 25 301 00  Plzeň

Zveme Vás na kulatý stůl zaměřený na seznámení se s projektem NSK2 a na Vaše aktuální problémy na trhu práce.
Mezi nejčastěji diskutovaná témata kulatých stolů patří využití NSK2 v praxi, chybějící kvalifikace a s tím spojená chybějící odborná školení, rozdíly ve skutečné kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech apod. Jedním z cílů projektu NSK2 je  nacházet pro tyto problémy řešení a bojovat proti nerovnostem na trhu práce. Pro účastníky nadcházejících kulatých stolů je jistě přínosem i samotný fakt, že si mohou o svých problémech pohovořit s kolegy z oboru a svými připomínkami se aktivně podílet na vyřešení nepříznivé situace na trhu práce.
 Přijďte nalézt řešení Vašich problémů s trhem práce!

Ing. Eva Spálenská PR manažer VZ NSK2

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82 190 00  Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 266 721 452
spalenska@komora_cz/ www.komora.cz