PŘÍBĚH - Díky kurzu do rodinné firmy

Petr v počátečním vzdělávání absolvoval učební obor Zedník - obkladač a úspěšně ho ukončil závěrečnou zkouškou. Poté nastoupil do nástavbového studia oboru Stavební provoz. Po absolvování prvního pololetí ukončil na vlastní žádost studium. Pochází z rodiny, kde otec vlastní malou truhlářskou dílnu. Má dva sourozence, z nichž jeden absolvoval učební obor Truhlář a druhý ze sourozenců učební obory Truhlář a Tesař v počátečním vzdělávání.

celý článek