Projekt UNIV 3 ověřil funkčnost Národní soustavy kvalifikací a směřuje ke svému závěru

Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací. V praxi to znamená ověření a uznání výsledků neformálního vzdělávání, v němž jsou uznávány dovednosti a znalosti, které si osvojili zájemci o novou profesní kvalifikaci během života i mimo školu. Závěrečná zkouška celého procesu probíhá podle hodnoticích standardů  Národní soustavy kvalifikací  (dále jen NSK) a díky tomu je získaná profesní kvalifikace uznána zaměstnavateli v celé ČR.

celý článek