Širší souvislosti

Projekt NSK2 má silné věcné, legislativní a smluvní vazby na další domácí i mezinárodní aktivity.

  • na Strategii celoživotního učení v ČR
  • na zákon č. 179/2006 Sb.o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • na živnostenský zákon
  • na sektorové rady
  • na projekt UNIV 2 KRAJE
  • na projekt Koncept
  • na projekt Národní soustava povolání
  • na Evropský rámec kvalifikací (EQF)
  • na Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání(ECVET)
  • na aktivity OECD