Sluhové, komorné či osobní kuchaři se vracejí do českých domácností

V Česku roste počet lidí, kteří nacházejí pracovní uplatnění jako sluhové, služky a komorné, osobní řidiči, zahradníci či kuchaři v soukromých rezidencích. Množí se také počet pomocnic v movitých domácnostech. Tyto profese už mají dokonce svá kvalifikační čísla v číselníku povolání.  


Živí se tak tisíce lidí, a práci sluhů či služek zastává podle posledních dostupných čísel v Česku už i padesátka zahraničních pracovníků a pracovnic.
„Nástup těchto profesí, které ještě v devadesátých letech byly v ČR raritou, je projevem zvyšující se diferenciace v příjmech a z toho plynoucích změn životního stylu. Ale také projevem nedostatku času u lidí s dobrými příjmy, kteří si tak zajišťují běžný servis,“ řekla politoložka Martina Hronová.
Služebné i další zmíněné profese hledají zájemci spíše formou inzerátu, nebo na doporučení známých než v personálních agenturách. Je to z toho důvodu, že lidé působící jako služebníci či pomocníci mají ke svým zaměstnavatelům velmi blízké vztahy. Získávají často nechtěně o nich důvěrné informace, které jsou lehce zneužitelné.
Na jejich proškolení pořádány kurzy
Sluhové, komorné, osobní řidiči i pomocnice v domácnosti mají statut osob samostatně výdělečně činných, nebo jsou přímo zaměstnanci rodin a jejich rodinných firem. Musejí mít čistý trestní rejstřík, prokázat určité odborné znalosti a pro hlídání a venčení psů i vztah ke zvířatům.
Dokonce i řada rekvalifikačních kurzů již v ČR nabízí získání odborného potvrzení, že jste proškolená pomocnice či pomocník v domácnosti. Ceny kurzů se pohybují v průměru od šesti do devíti tisíc korun. Adepti se v nich naučí nejen jak správně uklízet, ale také základy obsluhy u stolu při podávání jídel a další potřebné dovednosti.
Za procházku se psem venčiteli dvě stovky
Pro ty, kteří nechtějí pomocníka v domácnosti zaměstnávat, funguje v ČR řada specializovaných firem, které různé domácí práce a služby nabízejí na klíč. Od mytí oken, obsluhy u stolu a žehlení, až po hlídání a venčení psa. Zájem je velký, přestože například hodinová procházka se psem vyjde v průměru na dvě stovky a venčiteli se navíc musí uhradit cestovné.
Ve světě se pomocí v domácnostech živí kolem sta miliónů lidí. Jejich nezřídka tvrdé podmínky přiměly Mezinárodní organizaci práce, aby přijala úmluvu, která se týká pracovních podmínek služebnictva.
Úmluva by těmto lidem měla zaručit srovnatelná práva a ochranu, jakou mají všechny ostatní profese.
Touto úmluvou se bude brzy zabývat i Poslanecká sněmovna ČR. Nečasova vláda však před týdnem Sněmovně nedoporučila tuto mezinárodní úmluvu ratifikovat. Poslanci ji pouze mají vzít na vědomí, aby se zbytečně nemusela měnit řada zákonů.
„Základní ochranu pracovníků těchto profesí – pracovní dobu, právo na minimální mzdu, ochranu zdraví, právo osob mladších osmnácti let na další vzdělávání – česká legislativa, na rozdíl od řady zemí světa, již zajišťuje, aniž by rozlišovala profesi,“ uvedla ve svém stanovisku vláda. Současně ale připustila, že zejména v rozvojových zemích má zvláštní ochrana pracovníků v cizí domácnosti své opodstatnění.
Ratifikovat tuto smlouvu vláda nedoporučila i s ohledem na problémy, které by to mohlo vyvolat. Podle českých zákonů by totiž bylo obtížné, ba nemožné, kontrolovat v soukromí podmínky práce služebnictva.
Jiří Vavroň, Právo 

Tolik článek v Právu...
Pokud v ČR opravdu poroste zájem o povolání jako komorník, majordomus, služebná apod. bude zřejmě zájem i o získání nebo potvrzení kvalifikace pro vykonávání těchto služeb, které jak lze předpokládat budou zaměstnavatelé či objednatelé od uchazečů požadovat. V katalogu NSP v odborném směru "Služby profesní a osobní" jsou uvedeny na toto téma pouze obory "Chůva, Pečovatelka dětí a Hospodyně v domácnosti".

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
(schváleno sektorovou radou)

Odborná příprava:
 Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví.

Pečovatelka dětí
alter.názvy: Chůva, Guvernantka, Au Pair

Odborná příprava a certifikáty:
 Nejvhodnější školní přípravu poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pečovatelské služby. 
Kvalifikační kurz Pečovatelka o děti 3-15 let (Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.): pedagogika, základy právní problematiky, zdravá výživa, sportovní a pohybová výchova, psychologie dítěte, komunikace, volnočasové aktivity, jazyková výchova a logopedie, péče o dítě, hygiena a epidemiologie
Absolvent kurzu umí poskytnout dětem celodenní péči, zná zásady zdravé výživy dítěte, umí dítě zabavit i vzdělávat. Zná základy vývojové psychologie, psychologie výchovy, pedagogiky a tyto znalosti dokáže aplikovat a využívat v praxi. Umí se orientovat v základních situacích, které mohou dítě ohrozit na životě, umí poskytnou první pomoc, rozpoznat příznaky nejčastějších nemocí, umí se orientovat v založení živnosti a pracovně právních vztazích.

Hospodyně v domácnosti 
(schváleno sektorovou radou)
alter.názvy: Majordomus, Housekeeper at home

Odborná příprava a certifikáty:
 Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby.
Kvalifikační kurz Hospodyně (Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.): ošetřování prádla, příprava pokrmů, praní prádla, zajišťování nákupů a různých pochůzek, úklid domácnosti, péče o rostliny a zvířátka v bytě. Absolvent kurzu umí ošetřovat prádlo – prát a žehlit, nakupovat a připravovat pokrmy. Zná různé čisticí prostředky a umí běžný úklid domácnosti (mytí podlah, luxování, umývání nádobí, oken, zalévání květin atd.).

Na stránkách vzdelaniaprace.cz lze vyhledat dostupné kurzy – např. Hospodyně a pečovatelka dětí.