Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012.

NSK2.gif Dne 23. 10. 2012  byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací : 

Nové PK

PK Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení

PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

PK Chůva pro dětské koutky

PK Informátor v dopravě

PK Instruktor bodystylingu

PK Instruktor indoor cycling

PK Instruktor pilates

PK Instruktor powerjógy

PK Kovář ruční

PK Kovář strojní

PK Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

PK Montér tepelných čerpadel

PK Operátor linky pro výrobu krmných směsí

PK Operátor linky pro výrobu premixů

PK Pracovník pro recyklaci

PK Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách

PK Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečními zvířaty na porážkách

PK Průvodce přírodou

PK Specialista poradenství a prodeje krmných směsí

Revidované PK

PK Barman

PK Detašér čistírny a prádelny

PK Florista

PK Krajinář

PK Květinář

PK Ovocnář

PK Pracovník pronájmu prádla

PK Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

PK Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

PK Pracovník provozu prádelny

PK Sadovník

PK Sommelier

PK Strážný

PK Školkař

PK Údržba veřejné zeleně

PK Vazačské práce

PK Zelinář


Naleznete je na webu www.narodni-kvalifikace.cz.