Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012

Dne 23. 10. 2012  byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací. 

Nové PK

PK Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení

PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

PK Chůva pro dětské koutky

PK Informátor v dopravě

PK Instruktor bodystylingu

PK Instruktor indoor cycling

PK Instruktor pilates

PK Instruktor powerjógy

PK Kovář ruční

PK Kovář strojní

PK Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

PK Montér tepelných čerpadel

PK Operátor linky pro výrobu krmných směsí

PK Operátor linky pro výrobu premixů

PK Pracovník pro recyklaci

PK Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách

PK Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečními zvířaty na porážkách

PK Průvodce přírodou

PK Specialista poradenství a prodeje krmných směsí

Revidované PK

PK Barman

PK Detašér čistírny a prádelny

PK Florista

PK Krajinář

PK Květinář

PK Ovocnář

PK Pracovník pronájmu prádla

PK Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

PK Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

PK Pracovník provozu prádelny

PK Sadovník

PK Sommelier

PK Strážný

PK Školkař

PK Údržba veřejné zeleně

PK Vazačské práce

PK Zelinář


Naleznete je na webu www.narodni-kvalifikace.cz.