Standardy profesních kvalifikací schválené 28. 1. 2014

Dne 28. 1. 2014 byly MŠMT schváleny standardy následujících nových a revidovaných profesních kvalifikací:

celý článek