Učili se a nyní mají zajištěnou práci

Praha 29.srpna (Právo) - Uchazeči o práci, kteří nezískali svou kvalifikaci ve školském zařízení, ale přesto mají pro výkon dané profese potřebné znalosti a dovednosti, byli doposud na pracovním trhu hendikepováni, protože nemohli předložit při žádosti o zaměstnání žádaný absolventský certifikát.

Především jim nyní vychází vstříc projekt NSK 2, který umožňuje získat profesní kvalifikaci jednoduše na základě úspěšně složené zkoušky. Certifikát o dosažení profesní kvalifikace se tak může pro mnohé stát oním vytouženým klíčem k úspěchu.
 Certifikát je oprávněna vydat pouze tzv. autorizovaná osoba na základě úspěšně vykonané zkoušky, kde musí adept prokázat relevantní znalosti a dovednosti pro výkon zvolené profese.
 Takovou zkoušku v oboru Údržba veřejné zeleně nedávno absolvovalo 16 účastníků projektu „Uč se a pracuj“, který realizuje město Šluknov.

 Projekt je určen zájemcům starším 50 let, kteří se na trhu práce uplatňují jen velmi těžko. Díky penězům z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR nejdříve všichni účastníci absolvovali dvouměsíční kurz. K tomu, aby mohli získat příslušný certifikát, ale musela Miroslava Komárková (jako autorizovaná osoba) prověřit, jestli se k vykonávání profese Údržbář veřejné zeleně naučili vše potřebné tak, jak to Národní soustava kvalifikací popisuje. Uchazeči o certifikát nejdříve absolvovali ústní část zkoušky, kde museli prokázat teoretickou znalost péče o veřejnou zeleň, a poté následovala praktická část, v jejímž rámci všichni museli vysadit květinový záhon, odpovídajícím způsobem ošetřit trávník, zavlažit zvolenou část sadovnické úpravy a provést řez zahradních růží.
 „Všechny musím pochválit za praktickou část, jsou šikovní a k práci se umějí postavit. V té teoretické části přece jen nějaké nedostatky byly, ale všichni měli znalosti na dostatečné úrovni, aby certifikát mohli dostat,“ řekla po skončení zkoušky Miroslava Komárková.

 Několikaměsíční snažení tak přineslo své ovoce. Díky projektu „Uč se a pracuj“ má totiž většina účastníků od města Šluknov zajištěné dotované pracovní místo na celý rok.