Uplatnění NSK

Národní soustava kvalifikací se v reálném životě společnosti (postupně) uplatňuje jako celostátně platný registr kvalifikací, v němž jsou uvedeny jednak kvalifikační požadavky na výkon všech aktuálně uznávaných kvalifikací, jednak kritéria pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání. 

peoplenet.jpgNa NSK se tedy obracejí učastníci nejrůznějších forem a procesů dalšího vzdělávání, aby zjistili hloubku a rozsah požadavků, které na ně budou kladeny při výkonu nových pracovních činnosti. NSK je ovšem závazným zdrojem informací i pro všechny tzv. autorizované osoby při výkonu jejich zkušební činnosti. Směrodatné informace NSK poskytuje také všem vzdělávacím institucím v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání, a to hlavně při vymezování odborné složky profilu jejich absolventů. A konečně bude mít NSK prostřednictvím svého napojení na Evropský rámec kvalifikací významnou informační funkci při reálném uplatňování procesů mobility v zemích EU.


Autorizovaná osoba
Autorizující orgán