Uskutečnila se první série výměny zkušeností Autorizovaných osob

V průběhu letních měsíců se uskutečnila tři pracovní setkání zástupců Autorizovaných osob, a to z oblasti osobních a ostatních služeb, z odvětví strojírenství a hutnictví a také s představiteli oboru elektro a servisních pracovníků.

více informací